I Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania PrzestrzennegoAdgar Plaza | Warszawa
19-20 września 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Projekt nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
9.00 – 10.30 – Igor Zachariasz

 • System aktów planistycznych w gminie
 • Inwestycje celu publicznego
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza

Panel 2

Uchwały krajobrazowe – najczestsze błędy i problemy
11.00 – 11.45 – Marcin Brzeski

 • Ogólna charakterystyka uchwały krajobrazowej (cele, charakter prawny)
 • Legitymacja zaskarżania uchwały krajobrazowej do sądu administracyjnego
 • Wywłaszczenie krajobrazowe?
 • Problem konstytucyjności prawnych podstaw uchwały krajobrazowej

Specustawa mieszkaniowa – omówienie bieżących problemów
11.45 – 12.30 –  Edyta Wielańczyk-Grzelak

 • Główne założenia specustawy mieszkaniowej
 • Problemy praktyczne, w tym wątpliwości co do charakteru prawnego uchwały
  lokalizacyjnej
 • Pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych na gruncie specustawy
  mieszkaniowej

Panel 3

Wpływ regulacji „ustawy wiatrakowej” na rozwój zabudowy mieszkaniowej i energetyki wiatrowej w Polsce
13.15-13.45 – Filip Sokołowski

 • Problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów przy uchwalaniu planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Konsekwencje wprowadzenia nowych zasad dot. lokalizacji elektrowni wiatrowych dla rozwoju zabudowy na obszarach wiejskich i podmiejskich
 • Błędy w planach miejscowych, które mogą ograniczyć bądź uniemożliwić powstanie farmy wiatrowej.

Odszkodowania planistyczne po nowelizacji Prawa wodnego – rewolucja czy korekta
13.45– 14.30 – Michał Leszczyński

 • istota zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
 • w jaki sposób nowe zasady stosuje się do planów miejscowych w trakcie uchwalania
 • kolizja podstaw odszkodowawczych

Pieniądze w planowaniu przestrzennym
14.30– 15.30 – Tatiana Tymosiewicz

 • Odszkodowania
 • Opłaty planistyczne
 • Opłaty adiacenckie
 • Najnowsze orzecznictwo

DZIEŃ 2

Warsztaty

 

Część 1

Ryzyko błędów w wybranych elementach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
9.00 – 10.30 – Katarzyna Zantonowicz

 • procedura
 • bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę
 • najnowsze orzecznictwo
 • skutki prawne

Część 2

Decyzje o warunkach zabudowy – najczęstsze błędy
11.00 – 12.30 – Robert Suwaj

 • Istota decyzji o warunkach zabudowy i o zmianie zagospodarowania terenu
 • Zasada równości i zasada proporcjonalności w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy
 • Elementy zasady uzasadnionych oczekiwań: „taki sam stan faktyczny i prawny”, „utrwalona praktyka rozstrzygania spraw” oraz „przyczyny uzasadniające odstąpienie od utrwalonej praktyki”
 • Wskazanie inwestorowi niespełnionych lub niewykazanych przesłanek zależnych od niego oraz przedkładanie dodatkowych dowodów, jako obowiązek procesowy organu przed wydaniem decyzji odmownej
 • Uzgodnienia i posiedzenia w sprawie uzgodnienia jako nowe sposoby załatwienia sprawy przez organ współdziałający
 • Obowiązek komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy organami uczestniczącymi w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalania warunków zabudowy.

Część 3

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – najczęstsze błędy
13.15 – 15.00 – Grzegorz Chojnacki 

 • Posługiwanie się językiem urbanistycznym
 • Przykłady częstych błędów formalnych
 • Przykłady częstych błędów merytorycznych
 • Konsekwencje popełnianych błędów

Prelegenci

Igor Zachariasz

Kierownik Katedry Nauk o Administracji Uczelania Łazarskiego

Grzegorz Chojnacki

Architekt, urbanista.

Michał Leszczyński

Ekspert prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego

Tatiana Tymosiewicz

Ekspert prawa zagospodarowania przestrzennego

Robert Suwaj

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny kwartalnika Prawo Budowlane

Katarzyna Zantonowicz

Urbanista, projektant w pracowni urbanistyczno-architektonicznej.

Marcin Brzeski

Radca parwny, Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego

Edyta Wielańczyk-Grzelak

Radca prawny w Dr Krystian Ziemski & Partners

Filip Sokołowski

Urbanista z doświadczeniem w rozwoju projektów energetyki wiatrowej

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa
Wskazówki dotyczące dojazdu i parkingu

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizator

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy medialni

Partnerzy merytoryczni

Zgłoszenia

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 990 zł + VAT

(1217,70 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

1 dzień konferencji (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów kwartalnika Prawo Budowlane obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2
 

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Zobacz relacje z naszych innych wydarzeń

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl